pb.pl
9,2400 zł
1,09% 0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 42 957 30 459 42 176
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 1 215 2 595 3 720
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 747 2 437 3 942
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 357 0 3 430
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 627 349 1 328
EBITDA (tys. zł) 0 2 842 2 944 5 048
Aktywa (tys. zł) 93 932 139 327 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 35 198 38 223 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 12 454,544 12 454,544 12 454,544 12 454,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,029 0,000 0,275
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,826 3,069 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej