pb.pl
7,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 42 957 30 459
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 1 215 2 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 747 2 437
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 357 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 627 349
EBITDA (tys. zł) 0 0 2 842 2 944
Aktywa (tys. zł) 57 294 93 932 139 327 0
Kapitał własny (tys. zł)* 24 078 35 198 38 223 0
Liczba akcji (tys. szt.) 12 454,544 12 454,544 12 454,544 12 454,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,029 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,933 2,826 3,069 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej