pb.pl
7,2200 zł
-2,43% -0,1800 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 I Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 42 957
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 1 215
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 747
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 357
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 627
EBITDA (tys. zł) 0 0 2 842
Aktywa (tys. zł) 57 294 93 932 139 327
Kapitał własny (tys. zł)* 24 078 35 198 38 223
Liczba akcji (tys. szt.) 12 454,544 12 454,544 12 454,544
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,933 2,826 3,069
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej