pb.pl
7,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 87 795 85 256 69 117 82 535
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 402 6 519 699 6 948
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 426 5 643 -620 6 090
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 348 3 048 96 4 659
Amortyzacja (tys. zł) 2 312 2 182 2 434 2 297
EBITDA (tys. zł) 9 714 8 701 3 133 9 245
Aktywa (tys. zł) 318 600 318 829 316 274 332 594
Kapitał własny (tys. zł)* 123 753 125 510 126 232 134 272
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,278 0,195 0,006 0,298
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,903 8,015 8,062 8,575
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej