pb.pl
7,5000 zł
-3,60% -0,2800 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 76 299 87 795 85 256 69 117
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 695 7 402 6 519 699
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 591 6 426 5 643 -620
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 714 4 348 3 048 96
Amortyzacja (tys. zł) 2 167 2 312 2 182 2 434
EBITDA (tys. zł) 5 862 9 714 8 701 3 133
Aktywa (tys. zł) 307 570 318 600 318 829 316 274
Kapitał własny (tys. zł)* 118 385 123 753 125 510 126 232
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,173 0,278 0,195 0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,560 7,903 8,015 8,062
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej