pb.pl
7,7000 zł
-1,03% -0,0800 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 717 72 735 66 604 69 442
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 971 4 847 3 252 -1 019
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 210 4 192 2 741 -1 940
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 933 3 203 1 508 -5 087
Amortyzacja (tys. zł) 1 650 1 567 1 674 2 344
EBITDA (tys. zł) 5 621 6 414 4 926 1 325
Aktywa (tys. zł) 268 954 282 633 292 257 285 603
Kapitał własny (tys. zł)* 126 330 121 034 124 384 110 191
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,187 0,205 0,096 -0,325
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,068 7,730 7,944 7,037
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej