pb.pl
7,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 72 735 66 604 69 442 76 299
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 847 3 252 -1 019 3 695
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 192 2 741 -1 940 3 591
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 203 1 508 -5 087 2 714
Amortyzacja (tys. zł) 1 567 1 674 2 344 2 167
EBITDA (tys. zł) 6 414 4 926 1 325 5 862
Aktywa (tys. zł) 282 633 292 257 285 603 307 570
Kapitał własny (tys. zł)* 121 034 124 384 110 191 118 385
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,205 0,096 -0,325 0,173
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,730 7,944 7,037 7,560
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej