pb.pl
9,2400 zł
1,09% 0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 66 604 69 442 76 299 87 795
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 252 -1 019 3 695 7 402
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 741 -1 940 3 591 6 426
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 508 -5 087 2 714 4 348
Amortyzacja (tys. zł) 1 674 2 344 2 167 2 312
EBITDA (tys. zł) 4 926 1 325 5 862 9 714
Aktywa (tys. zł) 292 257 285 603 307 570 318 600
Kapitał własny (tys. zł)* 124 384 110 191 118 385 123 753
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,096 -0,325 0,173 0,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,944 7,037 7,560 7,903
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej