pb.pl
7,7000 zł
-1,03% -0,0800 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 119 60 676 63 893 56 037
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 305 5 343 5 154 -702
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 166 4 592 4 432 -1 034
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 340 1 457 3 125 -819
Amortyzacja (tys. zł) 1 562 1 065 1 614 1 681
EBITDA (tys. zł) 3 867 6 408 6 768 979
Aktywa (tys. zł) 247 144 259 337 252 886 254 616
Kapitał własny (tys. zł)* 139 696 117 507 120 948 120 177
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,086 0,093 0,200 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,921 7,504 7,724 7,675
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej