pb.pl
9,2400 zł
1,09% 0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 893 56 037 60 717 72 735
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 154 -702 3 971 4 847
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 432 -1 034 4 210 4 192
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 125 -819 2 933 3 203
Amortyzacja (tys. zł) 1 614 1 681 1 650 1 567
EBITDA (tys. zł) 6 768 979 5 621 6 414
Aktywa (tys. zł) 252 886 254 616 268 954 282 633
Kapitał własny (tys. zł)* 120 948 120 177 126 330 121 034
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,200 -0,052 0,187 0,205
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,724 7,675 8,068 7,730
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej