pb.pl
7,2600 zł
0,00% 0,0000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 676 63 893 56 037 60 717
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 343 5 154 -702 3 971
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 592 4 432 -1 034 4 210
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 457 3 125 -819 2 933
Amortyzacja (tys. zł) 1 065 1 614 1 681 1 650
EBITDA (tys. zł) 6 408 6 768 979 5 621
Aktywa (tys. zł) 259 337 252 886 254 616 268 954
Kapitał własny (tys. zł)* 117 507 120 948 120 177 126 330
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,093 0,200 -0,052 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,504 7,724 7,675 8,068
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej