pb.pl
7,4000 zł
-3,39% -0,2600 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 460 53 410 48 589 51 119
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 442 4 687 -3 687 2 305
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 348 3 701 -3 761 2 166
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 707 2 429 -3 246 1 340
Amortyzacja (tys. zł) 1 304 1 286 1 263 1 562
EBITDA (tys. zł) 8 746 5 973 -2 424 3 867
Aktywa (tys. zł) 265 312 242 524 243 185 247 144
Kapitał własny (tys. zł)* 126 631 134 253 130 319 139 696
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,301 0,155 -0,207 0,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,087 8,574 8,323 8,921
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej