pb.pl
1,0900 zł
-7,63% -0,0900 zł
British Automotive Holding (BAH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - BAHOLDING

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Holding prowadzi na polskim rynku dystrybucję samochodów, części zamiennych i akcesoriów oraz kompleksową obsługę serwisową marek Jaguar, Land Rover i Aston Martin.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Prosta 32
Kod: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5365000
Fax: +48 22 5365001
Internet: www.ba-holding.pl
Email: relacje.inwestorskie@ba-holding.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: British Automotive Holding SA
Prezes: Książek, Mariusz Wojciech
Sektor: motoryzacja - pozostałe
EKD: realizacja projektów budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 41 551 852
Zatrudnienie:
  • 39 (2017r.) - spółka
  • 44 (2017r.) - grupa
Audytor: CSWP Adyt Sp. z o. Spółka komandytowa
NIP: 5261211046
KRS: 0000250733
EKD: 41,10
Ticker GPW: BAH
ISIN: PLMRVPL00016

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 45 291 518,68 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 41 551 852 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 923 294
Liczba głosów na WZA: 41 551 852 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,17%
Kapitał akcyjny: 8 310 370,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 923 294
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,17%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,83%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech wraz z Książek Holding sp. z o.o. 19 117 128 (46,01%) 19 117 128 (46,01%) 2018-01-12 MVP, SNT, INW,
NN OFE portfel 3 806 166 (9,16%) 3 806 166 (9,16%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 4 628 452
0,00
0,20 0,00 41 551 852
8 310 370,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-11
2013-11-08
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-01-09 600 000
6 000 000,00
10,00 10,00 600 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2006-02-15
2008-06-19
seria B 2007-06-26 23 684
0,00
10,00 0,00 623 684
6 236 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2007-08-02
2008-06-19
split 1:50 2007-06-28 0
0,00
0,20 0,00 31 184 200
6 236 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-29
seria C 2007-09-05 4 730 000
946 000,00
0,20 0,20 35 914 200
7 182 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-06
2007-11-12
2008-06-19
seria D - subskrypcja prywatna 2009-10-08 614 000
0,00
0,20 0,00 36 528 200
7 305 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-21
2009-12-04
2010-01-05
seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-28 395 200
0,00
0,20 0,00 36 923 400
7 384 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-12
2010-05-10
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii D 2010-08-20 80 000
0,00
0,20 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-03-25 296 000
0,00
0,20 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2012-10-05 7 400 000
0,00
0,20 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - emisja podziałowa akcjonariusze Marvipol Development SA - parytet wymiany 1:1 2017-11-20 41 551 852
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Marvipol SA na British Automotive Holding SA 2017-11-20 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-03-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-12-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-12-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,13 zł
2018-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2018-05-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2018-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,46 zł
2017-12-11 Prawo poboru 100000:78025
2017-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2017-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2017-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,41 zł
2016-07-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Książek, Mariusz Wojciech Prezes Zarządu 2012-08-09 MARVIPOL - Prezes Zarządu
SYNEKTIK - Przewodniczący RN
Miętkiewicz Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2019-11-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chłopecki Aleksander Przewodniczący RN 2015-06-25 MARVIPOL - Przewodniczący RN
Łatała Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2015-06-25 ELMONTEX - Wiceprzewodniczący RN
MARVIPOL - Wiceprzewodniczący RN
SYNEKTIK - Wiceprzewodniczący RN
ECOTECH - Członek RN
FERRUM - Członek RN
Brejdak Krzysztof Członek RN 2015-06-25 MARVIPOL - Członek RN
Różacki, Wiesław Mariusz Członek RN 2015-06-25 MARVIPOL - Członek RN
Daniluk Dariusz Członek RN 2019-02-18 -