pb.pl
1,67 zł
-0,60% -0,01 zł
British Automotive Holding (BAH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BAHOLDING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 183 884 195 836 211 739 222 775
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 377 8 668 12 481 8 423
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 640 7 196 11 053 6 864
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 445 6 364 8 764 3 893
Amortyzacja (tys. zł) 594 478 297 371
EBITDA (tys. zł) 18 971 9 146 12 778 8 794
Aktywa (tys. zł) 1 244 481 408 371 544 308 483 171
Kapitał własny (tys. zł)* 410 005 76 892 85 656 51 321
Liczba akcji (tys. szt.) 41 551,852 41 551,852 41 551,852 41 551,852
Zysk na akcję (zł) 0,372 0,153 0,211 0,094
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,867 1,851 2,061 1,235
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej