pb.pl
2,23 zł
-1,33% -0,03 zł
British Automotive Holding (BAH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BAHOLDING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 195 966 211 739 222 775 237 148
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 238 12 481 8 423 13 696
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 196 11 053 6 864 11 701
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 513 8 764 3 893 8 763
Amortyzacja (tys. zł) 478 297 371 604
EBITDA (tys. zł) 9 716 12 778 8 794 14 300
Aktywa (tys. zł) 408 371 544 308 483 171 535 570
Kapitał własny (tys. zł)* 76 892 85 656 51 321 60 084
Liczba akcji (tys. szt.) 41 551,852 41 551,852 41 551,852 41 551,852
Zysk na akcję (zł) -0,133 0,211 0,094 0,211
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,851 2,061 1,235 1,446
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej