pb.pl
0,0500 zł
25,00% 0,0100 zł
MSX RESOURCES S.A. (MSX)

Informacje o spółce - MSXRESOUR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

MSX Resources SA jest spółką budowlano-deweloperską, obecną na polskim rynku od ponad pół wieku. Realizuje inwestycje budowlane począwszy od założeń techniczno-ekonomicznych, poprzez organizację finansowania, na kompleksowym wykonawstwie całego przedsięwzięcia skończywszy. Działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, biurowego i użytecznośći publicznej. Działalność firmy koncentruje się głównie na rynkach wschodnich.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łucka 2/4/6
Kod: 00-845
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3291393
Fax: +48 22 3291300
Internet: msxresources.com
Email: info@msxresources.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
12 591 461 98,76%
BICK 1 137 420 57,13%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MSX Resources SA
Prezes:
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 13 705 289
Zatrudnienie:
  • 143 (2011r.) - spółka
  • 195 (2011r.) - grupa
Audytor: PKF Audyt sp. z o.o.
NIP: 5260203961
KRS: 0000012899
EKD: 45,21
Ticker GPW: MSX_1
ISIN: PLMSTEX00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 685 264,45 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 13 705 289 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 424 370
Liczba głosów na WZA: 13 865 289 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,68%
Kapitał akcyjny: 171 316 122,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 424 370
Cena nominalna akcji: 12,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tarantoga Capital SA 1 351 136 (9,85%) 1 351 136 (9,74%) 2014-06-04 -
Elektrim SA 1 073 234 (7,83%) 1 073 234 (7,74%) 2014-02-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-04-01
podwyższenie kapitału VI emisja 68 526 450
0,00
0,50 0,00 340 381 256
171 316 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-26
umorzenie akcji -215 700
0,00
1,00 0,00 44 558 803
45 684 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-05
I emisja - przekształcenie PP w SA 1990-06-30 750 000
4,00 750 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1992-02-21
1990-09-28
1992-05-28
split 1:2 1993-04-17
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-05-21
1993-06-09
II emisja - Smith New Court 1993-09-22 250 000
25 000 000,00
2,00 100,00 1 800 000
3 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-12-22
1994-04-19
II emisja - imienne uprzywilejowane 1993-09-22 50 000
5 000 000,00
2,00 100,00 1 550 000
3 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-01-20
1993-12-22
1993-04-21
III emisja - prawo poboru 4:1 1994-03-18 4 500 000
45 000 000,00
1,00 10,00 22 500 000
22 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-05-19
1994-08-26
1994-09-23
split 1:10 1994-03-18
1,00 18 000 000
18 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-04-11
1993-05-05
renominacja akcji 1994-03-18 0
0,00
10,00 0,00 1 800 000
18 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-04-11
renominacja akcji 1994-12-09 0
0,00
2,00 0,00 22 500 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-12-16
split 1:2 1995-05-06
1,00 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-05-17
1995-06-12
IV emisja - prawo poboru 50:1 1996-05-31 900 000
900 000,00
1,00 1,00 45 900 000
45 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-05-26
1997-08-07
umorzenie akcji 1998-09-17 -1 125 497
0,00
1,00 0,00 44 774 503
45 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-01-18
VI emisja- subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-26 91 368 600
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


V emisja - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2012-10-22 44 558 803
22 279 401,50
0,50 0,50 89 117 606
45 684 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-12
VIII emisja - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2013-01-24 91 368 600
0,00
0,50 0,00 271 854 806
135 927 403,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-06-20
VI emisja - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-01-24 68 526 450
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


VII emisja - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2013-01-24 91 368 600
0,00
0,50 0,00 180 486 206
90 243 103,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-06-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji I i V emisji 2014-04-28 -6
0,00
0,50 0,00 340 381 250
171 316 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-26
scalenie akcji 25:1 2014-04-28 0
0,00
12,50 0,00 13 705 289
171 316 122,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-26
renumeracja akcji: seria A, B i C 2014-04-28 0
0,00
12,50 12,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-26
zmiana firmy z Mostostal-Export SA na MSX Resources SA 2014-04-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-06-23 Split 25:1
2001-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2001-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2001-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2001-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1998-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1997-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1997-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1997-08-07 Asymilacja akcji IV emisja
1997-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1997-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1996-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1996-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1996-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1996-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1996-06-24 Prawo poboru 50:1
1996-06-24 Prawo poboru 50:1
1995-06-12 Split 1:2
1994-09-23 Asymilacja akcji III emisja
1994-06-07 Prawo poboru 4:1
1994-06-07 Prawo poboru 4:1
1994-05-05 Split 1:10
1994-04-19 Asymilacja akcji II emisja
1993-06-11 Split 1:2
1993-06-09 Split 1:2
1993-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
1993-05-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
1993-04-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
1993-04-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Staniszewski Wielkosław Członek Zarządu 2013-04-24 CCENERGY - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych