pb.pl
0,0500 zł
25,00% 0,0100 zł
MSX RESOURCES S.A. (MSX)

Wyniki finansowe - MSXRESOUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 054 5 183 -5 108 7
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -923 -629 -366 -271
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 944 703 1 077 57 544
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 557 703 995 57 544
Amortyzacja (tys. zł) 67 24 0 0
EBITDA (tys. zł) -856 -605 -366 -271
Aktywa (tys. zł) 166 932 189 737 185 719 681 929
Kapitał własny (tys. zł)* 141 345 165 869 165 577 223 342
Liczba akcji (tys. szt.) 3 654,744 13 615,250 13 705,290 13 705,290
Zysk na akcję (zł) 2,889 0,052 0,073 4,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,674 12,183 12,081 16,296
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej