pb.pl
5,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
Master Pharm SA (MPH)

Wyniki finansowe - MASTERPHA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 818 20 384 22 633 14 986
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 236 4 378 4 228 1 604
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 258 4 382 4 238 1 589
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 722 3 477 3 587 1 103
Amortyzacja (tys. zł) 626 533 529 543
EBITDA (tys. zł) 1 862 4 911 4 757 2 147
Aktywa (tys. zł) 93 236 90 620 91 126 97 803
Kapitał własny (tys. zł)* 76 174 79 650 83 001 84 104
Liczba akcji (tys. szt.) 21 500,000 21 500,000 21 500,000 21 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,034 0,162 0,167 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,543 3,705 3,861 3,912
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej