pb.pl
29,9000 zł
1,70% 0,5000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 069 1 387 1 059 1 094
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 30 472 266 321
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 469 258 298
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 19 452 226 257
Amortyzacja (tys. zł) 5 4 4 3
EBITDA (tys. zł) 35 476 270 324
Aktywa (tys. zł) 6 702 7 074 7 525 7 554
Kapitał własny (tys. zł)* 6 122 6 574 6 800 7 057
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,176 0,088 0,100
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,379 2,555 2,643 2,743
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej