pb.pl
29,9000 zł
3,10% 0,9000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 169 1 069 1 387 1 059
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 181 30 472 266
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 182 31 469 258
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 129 19 452 226
Amortyzacja (tys. zł) 5 5 4 4
EBITDA (tys. zł) 186 35 476 270
Aktywa (tys. zł) 6 901 6 702 7 074 7 525
Kapitał własny (tys. zł)* 6 195 6 122 6 574 6 800
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 0,050 0,007 0,176 0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,408 2,379 2,555 2,643
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej