pb.pl
29,0000 zł
-0,34% -0,1000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 681 575 1 248 1 699
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -158 -117 518 569
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -162 -121 517 560
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -162 -121 517 560
Amortyzacja (tys. zł) 3 5 4 4
EBITDA (tys. zł) -155 -112 522 573
Aktywa (tys. zł) 4 265 4 337 4 835 7 673
Kapitał własny (tys. zł)* 3 818 3 697 4 215 6 725
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) -0,063 -0,047 0,201 0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,484 1,437 1,638 2,613
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej