pb.pl
29,0000 zł
-0,34% -0,1000 zł
Movie Games SA (MOV)

Wyniki finansowe - MOVIEGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 557
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -141
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -143
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -143
Amortyzacja (tys. zł) 0 1
EBITDA (tys. zł) 0 -140
Aktywa (tys. zł) 100 4 431
Kapitał własny (tys. zł)* 100 3 978
Liczba akcji (tys. szt.) 2 573,132 2 573,132
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,039 1,546
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej