pb.pl
4,9000 zł
-1,41% -0,0700 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 346 903 342 869 340 834 342 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 936 20 336 23 130 10 619
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 849 22 048 21 912 10 596
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 21 180 11 715 18 825 13 117
Amortyzacja (tys. zł) 69 717 71 780 70 185 68 243
EBITDA (tys. zł) 91 653 92 116 93 315 78 862
Aktywa (tys. zł) 2 384 573 2 399 855 2 451 143 2 525 855
Kapitał własny (tys. zł)* 1 822 995 1 835 006 1 853 996 1 867 119
Liczba akcji (tys. szt.) 335 480,971 335 578,344 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,063 0,035 0,056 0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,434 5,468 5,525 5,564
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej