pb.pl
4,4100 zł
-0,45% -0,0200 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 342 500 327 323 325 646 319 845
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 619 14 125 20 744 26 541
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 596 11 288 17 916 25 013
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 117 9 124 15 534 21 187
Amortyzacja (tys. zł) 68 243 92 197 91 815 91 700
EBITDA (tys. zł) 78 862 106 322 112 559 118 241
Aktywa (tys. zł) 2 525 855 2 703 075 2 726 886 2 690 201
Kapitał własny (tys. zł)* 1 867 119 1 876 243 1 891 707 1 912 894
Liczba akcji (tys. szt.) 335 578,344 335 578,344 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,039 0,027 0,046 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,564 5,591 5,637 5,700
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej