pb.pl
4,9900 zł
11,14% 0,5000 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 340 834 342 500 327 323 325 646
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 130 10 619 14 125 20 744
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 912 10 596 11 288 17 916
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 825 13 117 9 124 15 534
Amortyzacja (tys. zł) 70 185 68 243 92 197 91 815
EBITDA (tys. zł) 93 315 78 862 106 322 112 559
Aktywa (tys. zł) 2 451 143 2 525 855 2 703 075 2 726 886
Kapitał własny (tys. zł)* 1 853 996 1 867 119 1 876 243 1 891 707
Liczba akcji (tys. szt.) 335 578,344 335 578,344 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,056 0,039 0,027 0,046
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,525 5,564 5,591 5,637
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej