pb.pl
4,7500 zł
-0,21% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 342 869 340 834 342 500 327 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 336 23 130 10 619 14 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 048 21 912 10 596 11 288
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 715 18 825 13 117 9 124
Amortyzacja (tys. zł) 71 780 70 185 68 243 92 197
EBITDA (tys. zł) 92 116 93 315 78 862 106 322
Aktywa (tys. zł) 2 399 855 2 451 143 2 525 855 2 703 075
Kapitał własny (tys. zł)* 1 835 006 1 853 996 1 867 119 1 876 243
Liczba akcji (tys. szt.) 335 578,344 335 578,344 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,035 0,056 0,039 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,468 5,525 5,564 5,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej