pb.pl
4,5000 zł
-0,88% -0,0400 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2001 IV Q 2001 I Q 2002 II Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 137 961 143 442 146 559 150 862
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -398 997 -57 086 -39 049 -26 866
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -496 951 -258 474 -248 119 -276 434
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -497 460 -261 809 -248 838 -277 298
Amortyzacja (tys. zł) 70 327 -173 764 69 137 70 303
EBITDA (tys. zł) -328 670 -230 850 30 088 43 437
Aktywa (tys. zł) 4 248 788 3 974 568 3 864 983 3 818 706
Kapitał własny (tys. zł)* -249 978 -349 992 -598 830 -876 128
Liczba akcji (tys. szt.) 188 515,032 188 515,032 188 515,032 188 515,032
Zysk na akcję (zł) -2,639 -1,389 -1,320 -1,471
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,326 -1,857 -3,177 -4,648
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej