pb.pl
4,4500 zł
-0,22% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2000 I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 139 008 122 915 132 213 137 961
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -36 835 -35 667 -44 170 -398 997
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -24 572 -45 867 -39 612 -496 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -27 106 -45 825 -41 959 -497 460
Amortyzacja (tys. zł) 48 765 55 742 69 446 70 327
EBITDA (tys. zł) 11 930 20 075 25 276 -328 670
Aktywa (tys. zł) 5 125 994 4 745 446 4 475 994 4 248 788
Kapitał własny (tys. zł)* 637 327 752 156 710 197 -249 978
Liczba akcji (tys. szt.) 188 515,032 188 515,032 188 515,032 188 515,032
Zysk na akcję (zł) -0,144 -0,243 -0,223 -2,639
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,381 3,990 3,767 -1,326
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej