pb.pl
4,5000 zł
-1,96% -0,0900 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2000 IV Q 2000 I Q 2001 II Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 389 139 008 122 915 132 213
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -38 863 -36 835 -35 667 -44 170
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -184 108 -24 572 -45 867 -39 612
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -183 694 -27 106 -45 825 -41 959
Amortyzacja (tys. zł) 49 423 48 765 55 742 69 446
EBITDA (tys. zł) 10 560 11 930 20 075 25 276
Aktywa (tys. zł) 5 395 841 5 125 994 4 745 446 4 475 994
Kapitał własny (tys. zł)* 660 330 637 327 752 156 710 197
Liczba akcji (tys. szt.) 188 515,032 188 515,032 188 515,032 188 515,032
Zysk na akcję (zł) -0,974 -0,144 -0,243 -0,223
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,503 3,381 3,990 3,767
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej