pb.pl
4,7500 zł
-0,21% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 361 110 356 461 359 426 346 903
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 639 20 688 13 432 21 936
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 477 19 379 10 574 20 849
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 783 13 798 -7 168 21 180
Amortyzacja (tys. zł) 78 565 76 976 76 953 69 717
EBITDA (tys. zł) 97 204 97 664 90 385 91 653
Aktywa (tys. zł) 2 399 002 2 374 382 2 433 488 2 384 573
Kapitał własny (tys. zł)* 1 770 581 1 785 135 1 803 185 1 822 995
Liczba akcji (tys. szt.) 348 437,613 348 558,065 348 564,261 335 480,971
Zysk na akcję (zł) 0,040 0,040 -0,021 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,081 5,121 5,173 5,434
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej