pb.pl
4,5900 zł
2,00% 0,0900 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 359 426 346 903 342 869 340 834
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 432 21 936 20 336 23 130
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 574 20 849 22 048 21 912
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 168 21 180 11 715 18 825
Amortyzacja (tys. zł) 76 953 69 717 71 780 70 185
EBITDA (tys. zł) 90 385 91 653 92 116 93 315
Aktywa (tys. zł) 2 433 488 2 384 573 2 399 855 2 451 143
Kapitał własny (tys. zł)* 1 803 185 1 822 995 1 835 006 1 853 996
Liczba akcji (tys. szt.) 348 564,261 335 480,971 335 578,344 335 578,344
Zysk na akcję (zł) -0,021 0,063 0,035 0,056
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,173 5,434 5,468 5,525
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej