pb.pl
4,8000 zł
-1,03% -0,0500 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 356 461 359 426 346 903 342 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 688 13 432 21 936 20 336
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 379 10 574 20 849 22 048
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 798 -7 168 21 180 11 715
Amortyzacja (tys. zł) 76 976 76 953 69 717 71 780
EBITDA (tys. zł) 97 664 90 385 91 653 92 116
Aktywa (tys. zł) 2 374 382 2 433 488 2 384 573 2 399 855
Kapitał własny (tys. zł)* 1 785 135 1 803 185 1 822 995 1 835 006
Liczba akcji (tys. szt.) 348 558,065 348 564,261 335 480,971 335 578,344
Zysk na akcję (zł) 0,040 -0,021 0,063 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,121 5,173 5,434 5,468
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej