pb.pl
4,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1999 IV Q 1999 I Q 2000 II Q 2000
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 94 773 105 014
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -18 204 -35 092
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -98 546 -187 754
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -102 947 -189 741
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 36 713 44 603
EBITDA (tys. zł) 0 0 18 509 9 511
Aktywa (tys. zł) 3 275 495 3 957 279 3 836 354 5 499 794
Kapitał własny (tys. zł)* 163 918 667 338 564 391 849 674
Liczba akcji (tys. szt.) 188 515,032 188 515,032 188 515,032 188 515,032
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,546 -1,007
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,870 3,540 2,994 4,507
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej