pb.pl
4,4800 zł
-1,32% -0,0600 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 231 204 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -941 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 640 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 49 095 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 116 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 -825 0 0
Aktywa (tys. zł) 0 2 607 846 2 052 691 3 275 495
Kapitał własny (tys. zł)* 0 2 285 843 -131 676 163 918
Liczba akcji (tys. szt.) 366 956,325 188 515,032 188 515,032
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,229 -0,698 0,870
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej