pb.pl
4,9900 zł
11,14% 0,5000 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 IV Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 231 204 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -941 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 640 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 49 095 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 116 0 0
EBITDA (tys. zł) -825 0 0
Aktywa (tys. zł) 2 607 846 0 2 052 691
Kapitał własny (tys. zł)* 2 285 843 0 -131 676
Liczba akcji (tys. szt.) 366 956,325 188 515,032
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,229 -0,698
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej