pb.pl
4,7500 zł
-0,21% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 386 874 372 920 371 683 365 010
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 706 5 336 7 041 15 838
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 671 2 850 5 809 13 729
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 23 701 16 828 2 383 12 459
Amortyzacja (tys. zł) 102 102 97 573 94 553 79 103
EBITDA (tys. zł) 114 808 102 909 101 594 94 941
Aktywa (tys. zł) 2 525 448 2 491 941 2 450 328 2 403 238
Kapitał własny (tys. zł)* 1 885 824 1 900 399 1 895 987 1 891 168
Liczba akcji (tys. szt.) 348 233,455 348 348,161 348 363,051 348 426,364
Zysk na akcję (zł) 0,068 0,048 0,007 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,415 5,455 5,443 5,428
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej