pb.pl
4,8000 zł
-1,03% -0,0500 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 372 920 371 683 365 010 361 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 336 7 041 15 838 18 639
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 850 5 809 13 729 17 477
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 828 2 383 12 459 13 783
Amortyzacja (tys. zł) 97 573 94 553 79 103 78 565
EBITDA (tys. zł) 102 909 101 594 94 941 97 204
Aktywa (tys. zł) 2 491 941 2 450 328 2 403 238 2 399 002
Kapitał własny (tys. zł)* 1 900 399 1 895 987 1 891 168 1 770 581
Liczba akcji (tys. szt.) 348 348,161 348 363,051 348 426,364 348 437,613
Zysk na akcję (zł) 0,048 0,007 0,036 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,455 5,443 5,428 5,081
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej