pb.pl
4,5900 zł
2,00% 0,0900 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 371 683 365 010 361 110 356 461
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 041 15 838 18 639 20 688
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 809 13 729 17 477 19 379
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 383 12 459 13 783 13 798
Amortyzacja (tys. zł) 94 553 79 103 78 565 76 976
EBITDA (tys. zł) 101 594 94 941 97 204 97 664
Aktywa (tys. zł) 2 450 328 2 403 238 2 399 002 2 374 382
Kapitał własny (tys. zł)* 1 895 987 1 891 168 1 770 581 1 785 135
Liczba akcji (tys. szt.) 348 363,051 348 426,364 348 437,613 348 558,065
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,036 0,040 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,443 5,428 5,081 5,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej