pb.pl
4,5900 zł
2,00% 0,0900 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 402 697 390 494 386 874 372 920
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 526 152 12 706 5 336
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 044 -2 413 11 671 2 850
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -13 894 -10 246 23 701 16 828
Amortyzacja (tys. zł) 110 473 106 976 102 102 97 573
EBITDA (tys. zł) 101 947 107 128 114 808 102 909
Aktywa (tys. zł) 2 689 013 2 648 907 2 525 448 2 491 941
Kapitał własny (tys. zł)* 2 036 120 2 019 153 1 885 824 1 900 399
Liczba akcji (tys. szt.) 348 233,455 348 233,455 348 233,455 348 348,161
Zysk na akcję (zł) -0,040 -0,029 0,068 0,048
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,847 5,798 5,415 5,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej