pb.pl
4,8000 zł
-1,03% -0,0500 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 400 426 402 697 390 494 386 874
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 159 -8 526 152 12 706
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 304 -11 044 -2 413 11 671
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 282 -13 894 -10 246 23 701
Amortyzacja (tys. zł) 102 786 110 473 106 976 102 102
EBITDA (tys. zł) 122 945 101 947 107 128 114 808
Aktywa (tys. zł) 2 820 132 2 689 013 2 648 907 2 525 448
Kapitał własny (tys. zł)* 2 049 388 2 036 120 2 019 153 1 885 824
Liczba akcji (tys. szt.) 348 099,025 348 233,455 348 233,455 348 233,455
Zysk na akcję (zł) 0,024 -0,040 -0,029 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,887 5,847 5,798 5,415
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej