pb.pl
4,7500 zł
-0,21% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 380 340 400 426 402 697 390 494
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 244 20 159 -8 526 152
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 686 16 304 -11 044 -2 413
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 564 8 282 -13 894 -10 246
Amortyzacja (tys. zł) 102 378 102 786 110 473 106 976
EBITDA (tys. zł) 112 622 122 945 101 947 107 128
Aktywa (tys. zł) 2 571 295 2 820 132 2 689 013 2 648 907
Kapitał własny (tys. zł)* 2 041 272 2 049 388 2 036 120 2 019 153
Liczba akcji (tys. szt.) 348 099,025 348 099,025 348 233,455 348 233,455
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,024 -0,040 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,864 5,887 5,847 5,798
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej