pb.pl
4,5000 zł
-0,22% -0,0100 zł
Netia SA (NET)

Wyniki finansowe - NETIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 404 100 388 718 380 340 400 426
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 119 347 6 039 10 244 20 159
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 104 234 4 745 10 686 16 304
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 160 001 1 261 6 564 8 282
Amortyzacja (tys. zł) 106 743 105 450 102 378 102 786
EBITDA (tys. zł) 226 090 111 489 112 622 122 945
Aktywa (tys. zł) 2 890 698 2 821 723 2 571 295 2 820 132
Kapitał własny (tys. zł)* 2 242 617 2 243 484 2 041 272 2 049 388
Liczba akcji (tys. szt.) 348 088,394 348 088,394 348 099,025 348 099,025
Zysk na akcję (zł) 0,460 0,004 0,019 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,443 6,445 5,864 5,887
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej