pb.pl

Informacje o spółce - KREZUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Płaska 23 B
Kod: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6562662
Fax: +48 22 6562628
Internet: www.krezus.com
Email: biuro@krezus.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GREENECO 661 939 6,15%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Krezus SA
Prezes: Gromek Mateusz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 54 702 992
Zatrudnienie:
  • 4 (2017r.) - spółka
  • 39 (2016r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5261032881
KRS: 0000012206
EKD: 64,99
Ticker GPW: KZS
ISIN: PLNFI0200019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 30 633 675,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 54 702 992 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 537
Liczba głosów na WZA: 54 702 992 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,07%
Kapitał akcyjny: 5 470 299,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 537
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 85,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 4 775 000 (8,73%) 4 775 000 (8,73%) 2018-11-30 DRE, WSE,
Krupiczewski Franciszek bezpośrednio, wraz z członkami porozumienia z 25.02.2019 2 918 537 (5,34%) 2 918 537 (5,34%) 2019-02-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
317 440 000,00
0,10 9,92 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
21 800 000,00
0,10 21,80 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
18 230 000,00
0,10 36,46 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
24 712 000,00
0,10 61,78 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,00
0,10 0,00 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,00
0,10 0,00 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 1998-10-29 -313 000
0,00
0,10 0,00 30 460 000
3 046 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 1999-10-29 -401 917
0,00
0,10 0,00 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2003-10-31 -6 715 320
0,00
0,10 0,00 23 340 804
2 334 080,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-05-17 -9 665 056
0,00
0,10 0,00 13 675 748
1 367 574,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-06
seria B - prawo poboru 1:3 2006-03-24 41 027 244
4 102 724,40
0,10 0,10 54 702 992
5 470 299,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-16
2006-07-24
2006-10-31
seria C - subskrypcja prywatna 2006-12-20 80 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2006-12-20 54 702 992
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2007-04-06 -10 326 639
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z II NFI SA na NFI Krezus SA 2007-04-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-21
2007-07-17
zmiana firmy z NFI Krezus SA na Krezus SA 2012-10-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-04-20 Prawo poboru 1:3

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gromek Mateusz Prezes Zarządu 2018-11-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Boszko Bartosz Członek RN 2018-11-30 -
Cetera Grzegorz Członek RN 2018-11-30 GENERGY - Prezes Zarządu
Staroń Dominik Członek RN 2018-11-30 CENTURIO - Wiceprzewodniczący RN
Bujak Tomasz Członek RN 2018-11-30 GENERGY - Wiceprezes Zarządu
STARHED - Członek Zarządu
EFEKT - Członek Zarządu
DREWEX - Członek RN
WORKSERV - Członek RN
Jasiński Cezary Członek RN 2018-11-30 INVENTIO - Wiceprezes Zarządu