pb.pl

Wyniki finansowe - KREZUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 417 78 302 116 326 111 704
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 354 3 922 7 450 4 683
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 462 3 551 6 965 4 180
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 462 3 551 5 645 4 178
Amortyzacja (tys. zł) 196 197 204 208
EBITDA (tys. zł) 3 550 4 119 7 654 4 891
Aktywa (tys. zł) 88 226 78 637 108 863 119 187
Kapitał własny (tys. zł)* 22 211 25 775 31 408 35 553
Liczba akcji (tys. szt.) 54 702,992 54 702,992 54 702,992 54 702,992
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,065 0,103 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,406 0,471 0,574 0,650
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej