pb.pl

Wyniki finansowe - KREZUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 302 116 326 111 704 96 018
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 922 7 450 4 683 3 626
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 551 6 965 4 180 3 283
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 551 5 645 4 178 2 753
Amortyzacja (tys. zł) 197 204 208 354
EBITDA (tys. zł) 4 119 7 654 4 891 3 980
Aktywa (tys. zł) 78 637 108 863 119 187 128 191
Kapitał własny (tys. zł)* 25 775 31 408 35 553 38 342
Liczba akcji (tys. szt.) 54 702,992 54 702,992 54 702,992 54 702,992
Zysk na akcję (zł) 0,065 0,103 0,076 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,471 0,574 0,650 0,701
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej