pb.pl
0,7500 zł
2,18% 0,0160 zł
Soho Development SA (SHD)

Wyniki finansowe - SOHODEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 860 7 670 82 482 41 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 984 -1 902 -16 876 5 168
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -28 850 -2 181 -18 474 4 893
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -28 505 -1 601 -24 394 4 351
Amortyzacja (tys. zł) 68 66 67 135
EBITDA (tys. zł) -10 916 -1 836 -16 809 5 303
Aktywa (tys. zł) 344 949 326 281 187 016 151 018
Kapitał własny (tys. zł)* 122 249 120 648 46 237 50 588
Liczba akcji (tys. szt.) 61 172,768 61 172,768 40 985,768 33 646,319
Zysk na akcję (zł) -0,466 -0,026 -0,595 0,129
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,998 1,972 1,128 1,504
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej