pb.pl
0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 956 1 714 1 337 1 389
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -493 -120 -697 -147
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 531 156 -670 -57
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 525 142 -551 -43
Amortyzacja (tys. zł) 370 325 269 277
EBITDA (tys. zł) -123 205 -428 130
Aktywa (tys. zł) 33 495 33 802 32 693 32 786
Kapitał własny (tys. zł)* 25 388 25 582 24 304 24 055
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) 0,181 0,010 -0,040 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,824 1,838 1,746 1,728
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej