pb.pl
0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 323 137 134 123
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 102 -423 -358 -306
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -24 448 -501 -280 -254
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -24 285 -399 -263 -194
Amortyzacja (tys. zł) 165 134 110 84
EBITDA (tys. zł) -937 -289 -248 -222
Aktywa (tys. zł) 28 651 27 845 26 530 26 116
Kapitał własny (tys. zł)* 23 251 22 852 22 589 22 395
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) -1,744 -0,029 -0,019 -0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,670 1,641 1,623 1,609
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej