pb.pl
0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe - 06MAGNA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 461 2 786 296 292
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 402 -1 005 -979 -816
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 403 -1 349 -1 717 301
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 994 -1 188 -1 544 122
Amortyzacja (tys. zł) 164 162 164 163
EBITDA (tys. zł) -1 238 -843 -815 -653
Aktywa (tys. zł) 56 681 55 740 53 363 53 405
Kapitał własny (tys. zł)* 51 439 50 268 48 109 47 536
Liczba akcji (tys. szt.) 13 921,975 13 921,975 13 921,975 13 921,975
Zysk na akcję (zł) -0,287 -0,085 -0,111 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,695 3,611 3,456 3,414
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej