pb.pl
0,9160 zł
-1,08% -0,0100 zł
Impera Capital SA (IMP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 28 17 14
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 663 -322 -181 -267
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -159 -273 -154 -374
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -165 -274 -154 -374
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 2
EBITDA (tys. zł) 664 -321 -180 -265
Aktywa (tys. zł) 17 021 14 931 14 734 14 364
Kapitał własny (tys. zł)* 15 002 12 844 12 690 12 316
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,018 -0,029 -0,016 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,596 1,366 1,350 1,310
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej