pb.pl
0,9300 zł
-3,12% -0,0300 zł
Impera Capital SA (IMP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - IMPERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 146 136 90 28
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -78 -229 663 -322
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -93 -7 479 -159 -273
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -93 -7 479 -165 -274
Amortyzacja (tys. zł) 2 2 1 1
EBITDA (tys. zł) -76 -227 664 -321
Aktywa (tys. zł) 24 679 17 239 17 021 14 931
Kapitał własny (tys. zł)* 22 646 15 167 15 002 12 844
Liczba akcji (tys. szt.) 9 400,000 9 400,000 9 400,000 9 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,796 -0,018 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,409 1,614 1,596 1,366
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej