pb.pl

Wyniki finansowe - 08OCTAVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 811 1 446 -6 663 1 591
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 414 1 057 -7 160 1 200
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 409 377 -2 879 832
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 143 294 -2 373 584
Amortyzacja (tys. zł) 3 4 2 2
EBITDA (tys. zł) 1 417 1 061 -7 158 1 202
Aktywa (tys. zł) 85 464 86 929 76 696 77 591
Kapitał własny (tys. zł)* 68 325 69 309 64 766 65 350
Liczba akcji (tys. szt.) 42 786,848 42 786,848 42 786,848 42 786,848
Zysk na akcję (zł) 0,027 0,007 -0,055 0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,597 1,620 1,514 1,527
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej