pb.pl

Informacje o spółce - MIDAS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na działalności w sektorze TMT (technologie, media, telekomunikacja), a w szczególności na: świadczeniu usług hurtowego dostępu do internetu dla operatorów sieci telekomunikacyjnych . Strategicznym celem Grupy jest budowa sieci telekomunikacyjnej, która umożliwi świadczenie na obszarze całego kraju usługi mobilnego dostępu do Internetu w najnowocześniej obecnie technologii LTE. Grupa sprzedaje dostęp do swojej sieci. Obecnie głównymi odbiorcami usług Grupy Midas są dwaj strategiczni partnerzy, czyli Polkomtel (operator sieci Plus) oraz Cyfrowy Polsat.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łucka 7/9
Kod: 00-842
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5797900
Fax: +48 22 5977901
Internet: www.midasnfi.pl
Email: biuro@midasnfi.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Midas SA
Prezes: Adaszewski Krzysztof
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 1 479 666 750
Zatrudnienie:
  • 2 (2015r.) - spółka
  • 70 (2015r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5251006698
KRS: 0000025704
EKD: 64,20
Ticker GPW: MDS
ISIN: PLNFI0900014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 183 733 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 479 666 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 479 666 750
Liczba głosów na WZA: 1 479 666 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 147 966 675,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 479 666 750
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt przez Cyfrowy Polsat SA, Metelem Holding Company Ltd., Eileme 1,2,3, i 4 AB, Polkomtel i Litenite Ltd. 1 479 666 750 (100,00%) 1 479 666 750 (100,00%) 2016-05-31 ZEP, ATG, CPS, ELE_1,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-08-09
umorzenie akcji -10 705 801
0,00
0,10 0,00 11 837 334
1 183 733,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-11-10
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
213 760 000,00
0,10 6,68 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
41 680 000,00
0,10 41,68 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
14 670 000,00
0,10 29,34 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
25 612 000,00
0,10 64,03 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
umorzenie akcji 1997-09-19 -255 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-11-17
umorzenie akcji 1998-10-28 -313 038
0,10 30 458 040
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-11-24
umorzenie akcji 1999-10-26 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-18
umorzenie akcji 2003-09-01 -7 512 989
0,00
0,10 0,00 22 543 135
2 254 313,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-12-18
seria B - prawo poboru 1:4 2006-03-24 47 349 336
4 734 933,60
0,10 0,10 59 186 670
5 918 667,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-17
2006-07-24
2006-10-31
zmiana firmy z NFI Kwiatkowski SA na NFI Midas SA 2006-11-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-11-23
seria C - subskrypcja publiczna emisja uchylona 2006-11-08 33 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2010-10-29 236 746 680
293 565 883,20
0,10 1,24 295 933 350
29 593 335,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-30
2011-07-18
seria D - prawo poboru 1:4 2011-11-15 1 183 733 400
828 613 380,00
0,10 0,70 1 479 666 750
147 966 675,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-05-02
2012-04-18
2012-05-07
zmiana firmy z NFI Midas SA na Midas SA 2012-10-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-12
połączenie z Conpidon Ltd. bez podwyższania kapitału 2013-06-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-02-15 Prawo poboru 1:4
2011-03-28 Prawo poboru 1:4
2006-04-20 Prawo poboru 1:4
2001-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-11-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2001-10-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Adaszewski Krzysztof Prezes Zarządu 2012-12-14 NETIA - Członek Zarządu
Janik Piotr Wiceprezes Zarządu 2014-12-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pytel Wojciech Przewodniczący RN 2012-12-14 NETIA - Członek RN
Solorz Zygmunt Wiceprzewodniczący RN 2012-12-14 ELEKTRIM - Przewodniczący RN
Abramczuk Andrzej Sekretarz RN 2010-12-13 NETIA - Prezes Zarządu
Mikołajczyk Mirosław Członek RN 2010-05-26 -
Majkowski Krzysztof Członek RN 2010-05-26 -
Chajec Andrzej Członek RN 2013-06-21 -
Walendziak Wiesław Członek RN 2014-12-10 PAK - Wiceprzewodniczący RN