pb.pl
0,5020 zł
-4,20% -0,0220 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 160 2 593 2 143 5 364
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 448 -6 855 -2 907 -8 407
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 302 -8 002 -2 903 -10 012
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 925 -7 692 -3 435 -10 536
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -3 448 -6 855 -2 907 -8 407
Aktywa (tys. zł) 392 588 421 772 419 681 449 783
Kapitał własny (tys. zł)* 184 317 176 769 173 060 162 472
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) 0,009 -0,074 -0,033 -0,101
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,762 1,690 1,654 1,553
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej