pb.pl
0,5020 zł
-4,20% -0,0220 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 688 1 582
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 236 1 051
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 236 1 063
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 236 1 442
Amortyzacja (tys. zł) 16 11
EBITDA (tys. zł) 1 252 1 062
Aktywa (tys. zł) 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 4 568,706 4 568,706
Zysk na akcję (zł) 0,271 0,316
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej