pb.pl
0,5020 zł
-4,20% -0,0220 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 218 255 4 234 2 332
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 102 -13 914 -2 067 -2 409
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 273 -17 020 118 -11 070
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 703 -16 709 -316 -10 705
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 102 -13 914 -2 067 -2 409
Aktywa (tys. zł) 373 353 370 597 383 575 382 768
Kapitał własny (tys. zł)* 211 833 194 897 194 581 183 597
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) 0,016 -0,160 -0,003 -0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,025 1,863 1,860 1,755
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej