pb.pl
0,5320 zł
0,38% 0,0020 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 655 24 580 12 707 5 549
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -562 -3 080 2 386 -2 197
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 123 169 -920 -3 179
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 562 -380 -1 319 -3 034
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -562 -3 080 2 386 -2 197
Aktywa (tys. zł) 418 865 391 685 380 096 381 865
Kapitał własny (tys. zł)* 237 281 214 764 213 315 210 213
Liczba akcji (tys. szt.) 10 461,565 10 461,565 10 461,565 10 461,565
Zysk na akcję (zł) -0,149 -0,036 -0,126 -0,290
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,681 20,529 20,390 20,094
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej