pb.pl
0,5980 zł
1,01% 0,0060 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 246 13 655 24 580 12 707
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 445 -562 -3 080 2 386
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 054 -1 123 169 -920
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 216 -1 562 -380 -1 319
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 445 -562 -3 080 2 386
Aktywa (tys. zł) 425 518 418 865 391 685 380 096
Kapitał własny (tys. zł)* 238 590 237 281 214 764 213 315
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) -0,021 -0,015 -0,004 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,281 2,268 2,053 2,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej