pb.pl
0,5320 zł
0,38% 0,0020 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 284 4 844 26 903 19 246
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 934 -3 694 1 410 445
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 093 -1 369 -155 -2 054
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 537 -784 -1 066 -2 216
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -2 934 -3 694 1 410 445
Aktywa (tys. zł) 480 025 476 710 450 378 425 518
Kapitał własny (tys. zł)* 242 172 241 972 240 806 238 590
Liczba akcji (tys. szt.) 10 461,565 10 461,565 10 461,565 10 461,565
Zysk na akcję (zł) -0,147 -0,075 -0,102 -0,212
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,149 23,130 23,018 22,806
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej