pb.pl
0,5980 zł
1,01% 0,0060 zł
BBI Development S.A. (BBD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BBIDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 889 1 284 4 844 26 903
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -130 -2 934 -3 694 1 410
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 710 -1 093 -1 369 -155
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 707 -1 537 -784 -1 066
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -130 -2 934 -3 694 1 410
Aktywa (tys. zł) 455 777 480 025 476 710 450 378
Kapitał własny (tys. zł)* 244 088 242 172 241 972 240 806
Liczba akcji (tys. szt.) 104 615,650 104 615,650 104 615,650 104 615,650
Zysk na akcję (zł) 0,026 -0,015 -0,007 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,333 2,315 2,313 2,302
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej