pb.pl
2,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 1 4 47
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -300 -774 -819 -872
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -306 -781 -823 -879
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -306 -763 -823 -831
Amortyzacja (tys. zł) 12 28 11 18
EBITDA (tys. zł) -288 -746 -808 -854
Aktywa (tys. zł) 16 861 22 605 23 042 21 421
Kapitał własny (tys. zł)* 10 562 12 790 11 975 11 136
Liczba akcji (tys. szt.) 12 100,020 12 970,020 12 970,020 12 970,020
Zysk na akcję (zł) -0,025 -0,059 -0,063 -0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,873 0,986 0,923 0,859
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej