pb.pl
1,7000 zł
3,66% 0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 4 47 -47
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -774 -819 -872 872
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -781 -823 -879 879
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -763 -823 -831 831
Amortyzacja (tys. zł) 28 11 18 13
EBITDA (tys. zł) -746 -808 -854 885
Aktywa (tys. zł) 22 605 23 042 21 421 22 228
Kapitał własny (tys. zł)* 12 790 11 975 11 136 10 606
Liczba akcji (tys. szt.) 12 970,020 12 970,020 12 970,020 12 970,020
Zysk na akcję (zł) -0,059 -0,063 -0,064 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,986 0,923 0,859 0,818
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej