pb.pl
3,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 1 4
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -422 -300 -774 -819
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -425 -306 -781 -823
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -373 -306 -763 -823
Amortyzacja (tys. zł) 5 12 28 11
EBITDA (tys. zł) -417 -288 -746 -808
Aktywa (tys. zł) 15 222 16 861 22 605 23 042
Kapitał własny (tys. zł)* 10 643 10 562 12 790 11 975
Liczba akcji (tys. szt.) 12 100,020 12 100,020 12 970,020 12 970,020
Zysk na akcję (zł) -0,031 -0,025 -0,059 -0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,880 0,873 0,986 0,923
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej