pb.pl
3,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 40
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -464
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -469
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -469
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 10
EBITDA (tys. zł) 0 0 -454
Aktywa (tys. zł) 5 783 19 453 16 665
Kapitał własny (tys. zł)* 5 278 11 356 11 289
Liczba akcji (tys. szt.) 12 100,020 12 100,020 12 100,020
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,436 0,939 0,933
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10