pb.pl
1,7000 zł
3,66% 0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe - NANOGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 40 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -464 -422 -300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -469 -425 -306
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -469 -373 -306
Amortyzacja (tys. zł) 0 10 5 12
EBITDA (tys. zł) 0 -454 -417 -288
Aktywa (tys. zł) 19 453 16 665 15 222 16 861
Kapitał własny (tys. zł)* 11 356 11 289 10 643 10 562
Liczba akcji (tys. szt.) 12 100,020 12 100,020 12 100,020 12 100,020
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,039 -0,031 -0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,939 0,933 0,880 0,873
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej