pb.pl
1,3600 zł
-61,69% -2,1900 zł
Getin Noble Bank SA (old profile) (GTB)

Informacje o spółce - GETINOBLE-OLD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Getin Noble Bank to bank uniwersalny, dysponujący bogatą ofertą produktów finansowych dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Oddziały Getin Noble Banku funkcjonują jako dedykowane bankowości prywatnej placówkach Noble Banku oraz wyspecjalizowane w bankowości detalicznej oddziały GETIN Banku. Oprócz standardowych usług finansowych, Bank posiada w ofercie szeroki wachlarz usług dodatkowych, takich jak doradztwo i pośrednictwo ds. nieruchomości, wsparcie prawo-podatkowe, art-banking, usługi maklerskie i concierge. Getin Noble Bank jest obecnie największym polskim bankiem stworzonym od podstaw przez polski kapitał.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Domaniewska 39 b
Kod: 02-675
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 22 5415158
Fax: +48 22 5415159
Internet: www.noblebank.pl
Email: kontakt@noblebank.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Getin Noble Bank SA
Prezes:
Sektor: banki komercyjne
EKD: Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Liczba akcji: 953 763 097
Zatrudnienie:
  • 5 185 (2011r.) - spółka
  • 5 408 (2011r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7120102793
KRS: 0000018507
EKD: 65,12
Ticker GPW: GNB_1
ISIN: PLNOBLE00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 297 117 811,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 953 763 097 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 918 225 367
Liczba głosów na WZA: 953 763 097 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,26%
Kapitał akcyjny: 953 763 097,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 918 225 367
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek poprzez Get Bank SA, Fundację JLC oraz LC Corp BV 899 887 887 (94,35%) 899 887 887 (94,35%) 2012-05-11 MWT, IDA, GNB, GTN,
Kühn Maurycy przez A. Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 9 885 994 (1,03%) 9 885 994 (1,03%) 2011-11-09 -
Spyra Krzysztof przez International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 8 451 486 (0,88%) 8 451 486 (0,88%) 2012-05-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 5 130 500
1,00 5 130 500
5 130 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1990-10-31
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-06-18
seria G 200 000 000
0,00
1,00 0,00 200 190 793
200 190 793,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

obniżenie kapitału połączenie 100 akcji w 1 0
0,00
1,00 0,00 190 793
190 793,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F 869 800
0,00
1,00 0,00 19 079 300
19 079 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

seria E 279 600
0,00
1,00 0,00 18 209 500
18 209 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

seria D 9 758 900
0,00
1,00 0,00 17 929 900
17 929 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

seria C 1 040 500
0,00
1,00 0,00 8 171 000
8 171 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

seria B 2 000 000
0,00
1,00 0,00 7 130 500
7 130 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26

umorzenie akcji 2005-05-11 -12 304
0,00
1,00 0,00 200 178 489
200 178 489,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-03
umorzenie akcji 2005-12-29 -330
0,00
1,00 0,00 200 178 159
200 178 159,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-20
seria H - subskrypcja publiczna 2007-02-20 15 000 000
157 500 000,00
1,00 10,50 215 178 156
215 178 156,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-04-26
2007-06-29
2007-07-16
seria I - oferta menedżerska 2007-03-07 320 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - połączenie z Getin Bank SA 2 akcje Noble Bank za 1 akcję Getin Bank 2009-06-18 738 584 941
0,00
1,00 0,00 953 763 097
953 763 097,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-01-26
2010-01-04
2010-01-26
zmiana firmy z Noble Bank SA na Getin Noble Bank SA 2009-06-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-04
połączenie z Get Bank SA przeniesienie majątku Getin Noble Bank SA na Get Bank SA 2012-04-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2009-04-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2009-04-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych