pb.pl
1,3600 zł
-61,69% -2,1900 zł
Getin Noble Bank SA (old profile) (GTB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE-OLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 969 165 1 043 673 1 074 960 1 109 974
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 275 969 302 454 283 125 229 240
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 565 740 648 314 554 221 523 319
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 85 264 311 958 117 596 57 349
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 631 166 560 82 399 61 429
Amortyzacja (tys. zł) 13 032 14 462 16 693 15 893
Aktywa (tys. zł) 53 542 074 55 268 609 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 4 058 548 4 083 285 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 953 763,097 953 763,097 953 763,097 953 763,097
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,255 4,281 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł) 0,043 0,175 0,086 0,064
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej