5,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Wyniki finansowe - NEXTBIKE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 19 526 11 595 6 781 17 950
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 036 -11 258 -5 193 2 705
Zysk (strata) brutto (tys.) 315 -14 245 -5 562 2 717
Zysk (strata) netto (tys.)* 243 -14 387 -5 575 2 673
Amortyzacja (tys.) 4 873 4 712 3 818 3 318
EBITDA (tys.) 6 909 -6 546 -1 375 6 023
Aktywa (tys.) 95 886 77 824 71 949 76 944
Kapitał własny (tys.)* -8 877 -23 262 -28 837 -26 164
Liczba akcji (tys. szt.) 1 711,000 1 711,000 1 711,000 1 711,000
Zysk na akcję (zł) 0,142 -8,409 -3,258 1,562
Wartość księgowa na akcję (zł) -5,188 -13,596 -16,854 -15,292
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej