pb.pl
6,2000 zł
-0,80% -0,0500 zł
Nextbike Polska (NXB)

Wyniki finansowe - NEXTBIKE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 012 14 089 9 285 15 174
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 859 -7 343 -5 102 -6 096
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -15 172 -712 -6 007 -6 351
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 504 -952 -6 007 -6 351
Amortyzacja (tys. zł) 3 911 4 711 4 301 3 594
EBITDA (tys. zł) -2 948 -2 632 -801 -2 502
Aktywa (tys. zł) 112 625 102 268 96 453 95 775
Kapitał własny (tys. zł)* -9 002 3 236 -2 770 -9 121
Liczba akcji (tys. szt.) 1 071,000 1 296,000 1 711,000 1 711,000
Zysk na akcję (zł) -14,476 -0,735 -3,511 -3,712
Wartość księgowa na akcję (zł) -8,405 2,497 -1,619 -5,331
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej