pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Wyniki finansowe - NEXTBIKE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 814 20 715 20 758 22 808
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 119 406 -5 643 -290
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 593 -1 075 -6 389 -950
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 812 -721 -5 001 -2 542
Amortyzacja (tys. zł) 2 814 3 189 3 594 3 840
EBITDA (tys. zł) 5 933 3 595 -2 049 3 550
Aktywa (tys. zł) 94 683 101 153 115 931 115 048
Kapitał własny (tys. zł)* 14 763 14 040 9 039 6 500
Liczba akcji (tys. szt.) 1 071,000 1 071,000 1 071,000 1 071,000
Zysk na akcję (zł) 1,692 -0,673 -4,669 -2,373
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,784 13,109 8,440 6,069
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej