pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Nextbike Polska (NXB)

Wyniki finansowe - NEXTBIKE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 946 13 323 5 792 15 915
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 475 1 205 -3 334 2 677
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 084 837 -3 609 2 123
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 473 479 -3 110 1 723
Amortyzacja (tys. zł) 2 168 2 367 2 427 2 579
EBITDA (tys. zł) 5 643 3 572 -907 5 256
Aktywa (tys. zł) 69 101 67 785 66 571 75 531
Kapitał własny (tys. zł)* 13 859 14 336 11 226 12 952
Liczba akcji (tys. szt.) 1 071,000 1 071,000 1 071,000 1 071,000
Zysk na akcję (zł) 2,309 0,447 -2,904 1,609
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,940 13,386 10,482 12,093
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej