pb.pl
10,3000 zł
1,98% 0,2000 zł
OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Informacje o spółce - OAT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma biotechnologiczna, specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żwirki i Wigury 101
Kod: 02-089
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5526724
Fax:
Internet: www.oncoarendi.com
Email: contact@oncoarendi.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: OncoArendi Therapeutics SA
Prezes: Szumowski Marcin
Sektor: biotechnologia
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 13 670 000
Zatrudnienie:
  • 75 (2017r.) - spółka
  • 84 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP: 7282789248
KRS: 0000657123
EKD: 72,11
Ticker GPW: OAT
ISIN: PLONCTH00011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 140 801 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 13 670 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 704 000
Liczba głosów na WZA: 23 700 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,65%
Kapitał akcyjny: 136 700,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 764 310
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ipopema 112 FIZ AN 4 135 000 (30,25%) 6 627 180 (27,96%) 2018-03-15 -
Szumowski Marcin bezpośrednio, z Szumowski Investments sp. z o.o. 1 189 500 (8,00%) 2 258 970 (9,00%) 2018-03-15 -
Gołąb Jakub 816 000 (5,97%) 1 853 180 (7,82%) 2018-03-15 -
Gołębiowski Adam 799 000 (5,84%) 1 798 930 (7,59%) 2018-03-15 -
New Europe Ventures LLC 764 500 (5,59%) 1 226 050 (5,17%) 2018-03-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-11-04 1 360 000
0,00
0,01 0,00 1 360 000
13 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-15
2017-01-04
2018-04-19
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-11-04 8 670 000
0,00
0,01 0,00 10 030 000
100 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-15
2017-01-04
2018-04-19
seria C - subskrypcja prywatna 2017-01-25 340 000
3 400,00
0,01 0,01 10 370 000
103 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-15
2017-03-08
2018-04-19
seria D - subskrypcja prywatna 2017-01-25 1 300 000
17 940 000,00
0,01 13,80 11 670 000
116 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-15
2017-03-08
2018-04-19
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2017-01-25 360 000
0,00
0,01 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2017-12-11 2 000 000
58 000 000,00
0,01 29,00 13 670 000
1 187 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-15
2018-04-20
2018-05-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szumowski Marcin Prezes Zarządu 2018-03-05 -
Broniarek Slawomir Członek Zarządu 2018-03-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Laskowski Krzysztof Przewodniczący RN 2018-02-21 CAMBRIDG - Wiceprzewodniczący RN
ADIUVO - Członek RN
AIRWAY - Członek RN
Gromek Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2018-02-21 BARLINEK - Wiceprzewodniczący RN
Miroński Grzegorz Członek RN 2018-02-21 ROVESE - Wiceprzewodniczący RN
SYNTHOS - Sekretarz RN
BARLINEK - Członek RN
Gruza Henryk Członek RN 2018-02-21 -
Żółkiewicz Piotr Członek RN 2018-02-21 -