pb.pl
0,9900 zł
1,02% 0,0100 zł
Open Finance SA (OPF)

Informacje o spółce - OPENFIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Spółka nie oferuje własnych produktów finansowych, lecz specjalizuje się w „niezależnym doradztwie finansowym” (ang. independent financial advisory).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przyokopowa 33
Kod: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4274700
Fax: +48 22 2762075
Internet: www.open.pl
Email: kontakt@open.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Open Finance SA
Prezes:
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: pozostałe pośrednictwo pieniężne
Liczba akcji: 74 356 662
Zatrudnienie:
  • 3 842 (2018r.) - spółka
  • 4 035 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 5213280836
KRS: 0000196186
EKD: 64,10
Ticker GPW: OPF
ISIN: PLOPNFN00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 73 613 095,38 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 74 356 662 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 581 447
Liczba głosów na WZA: 74 356 662 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 109,47%
Kapitał akcyjny: 743 566,62 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71 581 447
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 109,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -9,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Getin Noble Bank SA 31 905 600 (42,91%) 31 905 600 (42,91%) 2017-06-30 -
Idea Money SA 13 175 847 (17,72%) 13 175 847 (17,72%) 2017-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-02-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 106 663
0,00
0,01 0,00 54 356 663
543 566,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-18
2013-10-18
split 1:100 podział akcji na serię A - 15000000 i B - 35000000 2010-11-24 0
0,00
0,01 0,00 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-03
2011-04-05
seria C - subskrypcja publiczna 2010-11-24 4 250 000
76 500 000,00
0,01 18,00 54 250 000
542 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-07
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D 2011-02-25 596 252
0,00
0,01 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z HB Finanse sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-01-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-27
seria E - prawo poboru 1:0,36794017 2016-08-29 0
0,00
0,01 1,16 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2017-05-15 4 203 973
4 876 608,68
0,01 1,16 58 560 636
585 606,36
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
seria F - subskrypcja prywatna 2017-05-15 15 796 027
18 323 391,32
0,01 1,16 74 356 663
743 566,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-30
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-02-07 -1
0,00
0,01 0,00 74 356 662
743 566,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-28
scalenie akcji 6:1 2019-02-07 0
0,00
0,06 0,00 12 392 777
743 566,62
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-04
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2019-02-07 0
0,00
0,06 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-11-30 Prawo poboru 54356663:20000000
2012-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2012-09-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żuberek Marek Wiceprezes Zarządu 2018-07-10 -
Kamińska Helena Członek Zarządu 2013-12-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lisik Jacek Przewodniczący RN 2016-11-15 GETINOBL - Członek RN
Czarnecki Leszek Wiceprzewodniczący RN 2016-11-21 GETIN - Przewodniczący RN
GETINOBL - Przewodniczący RN
IDEABANK - Przewodniczący RN
EUROPA - Wiceprzewodniczący RN
Wlazło Stanisław Członek RN 2016-11-15 GETIN - Członek RN
Kleczkiewicz Maciej Członek RN 2018-02-01 GETINOBL - Członek Zarządu
Kaczmarek Filip Członek RN 2018-06-26 -
Liszcz Piotr Członek RN 2019-06-27 -