pb.pl
0,9400 zł
-1,05% -0,0100 zł
Open Finance SA (OPF)

Wyniki finansowe - OPENFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 85 246 96 474 95 722 95 269
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -15 663 2 841 2 000 968
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -12 709 4 455 3 833 519
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 125 4 025 3 521 328
Amortyzacja (tys. zł) 5 039 5 094 5 074 4 954
EBITDA (tys. zł) -10 624 7 935 7 074 5 922
Aktywa (tys. zł) 620 569 625 131 619 445 610 222
Kapitał własny (tys. zł)* 369 205 373 230 374 771 374 804
Liczba akcji (tys. szt.) 12 392,777 12 392,777 12 392,777 12 392,777
Zysk na akcję (zł) -1,140 0,325 0,284 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,792 30,117 30,241 30,244
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej