pb.pl
0,8700 zł
-8,42% -0,0800 zł
Open Finance SA (OPF)

Wyniki finansowe - OPENFIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 633 74 645 79 442 81 412
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 760 -30 028 -31 538 -15 134
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 193 -28 907 -31 964 -9 725
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 353 -18 918 -23 638 -4 608
Amortyzacja (tys. zł) 7 090 32 618 23 585 15 435
EBITDA (tys. zł) -7 670 2 590 -7 953 301
Aktywa (tys. zł) 635 873 619 725 599 355 616 645
Kapitał własny (tys. zł)* 392 507 394 104 349 951 361 591
Liczba akcji (tys. szt.) 9 059,444 9 059,444 9 059,444 9 059,444
Zysk na akcję (zł) 0,701 -2,088 -2,609 -0,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 43,326 43,502 38,628 39,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej